ترجمه آهنگ cold little heart از michael kiwanuka

Did you ever want it?

تا حالا اینو خواستی؟
Did you want bad?

آیا چیز بدی رو خواستی؟
Ohhh, my

اوه من
It tears me apart

این اشک منو در میاره
Did you ever fight it?

تا ب حال باهاش مبارزه کردی؟
All of the pain, so much power
Running through my veins

درد ها قدرتشون زیاده و از رگ هام به سرعت میگذره
Bleeding, I’m bleeding

خون میاد ، خون ریزی دارم
My cold little heart

قلب کوچک سردم

Oh I, I can’t stand myself

اوه من،من نمیتونم خودمو تحمل کنم

And I know

و من میدونم
In my heart, in this cold heart

توی قلبم ،توی این قلب کوچک سردم
I can live or I can die

من میتونم زندگی کنم یا میتونم بمیرم
I believe if I just try

من معتقدم که اگر من فقط تلاش کنم
You believe

تو اعتقاد داری

in you and I

در تو و من
In you and I
In you and I
In you and I

Did you ever notice

تا ب حال متوجه شدی
I’ve been ashamed

ک من شرمنده ام
All my life

تمام زندگیم
I’ve been playing games

من بازی میکردم
We can try and hide it

ما میتوانیم تلاش کنیم و پنهانش کنیم
It’s all the same

همش یکیه
I’ve been losing you

من گمت کردم
One day at a time

یه روز و یه وقت
Bleeding, I’m bleeding
My cold little heart
Oh I, I can’t stand myself

And I know
In my heart, in this cold heart
I can live or I can die
I believe if I just try
You believe in you and I
In my heart, in this cold heart
I can live or I can die
I believe if I just try
You believe in you and I
In you and I
In you and I
In you and I
In you and I
In you and I
In you and I
In you and I

Maybe this time I can be strong

شاید این دفعه من بتونم قوی تر باشم
But since I know who I am

اما وقتی که من بدونم که چه کسی هستم
I’m probably wrong

من احتمالن اشتباه میکنم
Maybe this time I can go far

شاید این دفعه بیشتر بتونم پیش برم
But thinking about where I’ve been
Ain’t helping me start

اما فکر کردن درباره ی اینکه کجا بوده ام کمکم نمیکنه که شروع کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *