ترجمه آهنگ Sacrifice از Zella Day

I don’t wanna be touched by the fear in your eyes

نمیخام که با ترس توی چشات لمس بشم

I don’t wanna be left for my demons to find

نمیخام که برای مشخص شدن بدیهام ترک بشم

When the leaves are gone and the beating’s sung

Brings the world bang drums
[x2]

وقتی که برگها رفتن و ضربان(قلب) آواز سر میده

و درامی را که صداش کل جهان رو در بر میگیره رو میاره

Tell me you, will hold me in the golden afterlife

به من بگو که هنگام زندگی طلایی پس از مرگ کنارم میمونی

Yeah, you

You don’t have to die alone tonight
آره تو
تو نباید امشب تنها بمیری

I will find you in a burning sky

تو رو در آسمان آتشین پیدا میکنم

Where the ashes rain in your mind

جایی که باران هایی از خاکستر در ذهنت میباره

Ohh, ohh
اوه

Sacrifice

فداکاری

If we’re closer to the other side

اگه ما ناتوان گوشه ای بیوفتیم

And the heavens all start to cry

و آسمون پر ستاره گریه بکنه

Ohh, ohh

Sacrifice

Sacrifice

Sacrifice

Be a dose of protection through the blood and the tears

مرهمی برای محافظت دربرابر خون و اشکها باش

If you losing yourself,

اگه خودتو میباختی

then my body is here

بعد من اونجام

When the leaves are gone and the beating’s sung

Brings the world bang drums

[x2]

Tell me you, will hold me in the golden afterlife

Yeah, you

You don’t have to die alone tonight

I will find you in a burning sky

Where the ashes rain in your mind

Ohh, ohh

Sacrifice

Sacrifice

If we’re closer to the other side

And the heavens all start to cry

Ohh, ohh

Sacrifice

Sacrifice

If you start running away

اگه شروع ب فرار کردن کردی

Then there’ll be no where to hide

بعد جایی برای پنهان شدن نیست

If you starting running away

there’ll be no where to hide

I will find you in a burning sky

Where the ashes rain in your mind

Ohh, ohh

Sacrifice

If we’re closer to the other side

And the heavens are starting to cry

و آسمون ها شروع به گریه کردن میکنن

Ohh, ohh

Sacrifice

Sacrifice

I will find you in a burning sky

Where the ashes rain in your mind

Ohh, ohh

Sacrifice

Sacrifice

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *