ترجمه آهنگ Smallest Light از Ingrid Michaelson

Break my heart

قلبم شکست
Break my hands

دستام شکستن
You can take anything but my plans

تو میتونی همه چیزو بدست بیاری اما برنامه های من
Ooh ooh I got big things to do

اوه من چیزای بزرگی برای انجام دادن دارم

You can laugh,

تو میتونی بخندی
Have your fun

تفریحتو داشته باشی
I’ll be standing right here when you’re done

مکن همین جا خواهم بود وقتی ک تو تمومشون کردی
Ooh ooh I got big things to do

اوه من چیزای بزرگی برای انجام دادن دارم

Just because you don’t see us

فقط چونکه تو ما رو ندیدی
Doesn’t mean that we don’t exist

معنیش این نیست ک ما وجود نداریم
Sometimes the smallest light Shines so bright

بعضی وقتا کوچکترین نورهم خیلی درخشانه
Yeah, sometimes the smallest light shines so bright

آره، بعضی وقتا کوچکترین نورهم خیلی درخشانه

I got heart, it’s enough

من قلبمو دادم این کافیه
It’s the only thing left that they can’t pull apart

این تنها چیزیه از ک باقی مانده و اونا نمیتونن جداش کنن
And when they try, I’ll fly

و وقتی اونا تلاش میکنن من پرواز میکنم

I can’t win, there’s a cost

من نمیتونم برنده بشم ، این هزینه ای داره
You can’t lose what you’ve already lost

تو نمیتونی چیزی که قبلا از دست دادی رو از دست بدی
Ooh ooh I got big things to do

Just because you don’t see us
Doesn’t mean that we don’t exist
Sometimes the smallest light
Shines so bright
Yeah, sometimes the smallest light shines so bright

Ooh ooh ooh ooh (but I)

اوه (اما من)
Ooh ooh ooh ooh (can be)

اوه (نمیتونم باشم(
I’ve only just begun (to see)

من تازه شروع کردم (به دیدن)

Ooh ooh ooh ooh (but I)
Ooh ooh ooh ooh (can be)
I’ve only just begun

Just because you don’t see us

Just because you don’t see us

Just because you don’t see us

Just because you don’t see us

Just because you don’t see us
Doesn’t mean that we don’t exist
Sometimes the smallest light
Shines so bright

Ooh ooh ooh ooh (but I)
Ooh ooh ooh ooh (can be)
I’ve only just begun (to see)

Ooh ooh ooh ooh (but I)
Ooh ooh ooh ooh (can be)
I’ve only just begun

Only just begun
Only just begun

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *