ترجمه آهنگlove my life از robbie williams

Tether your soul to me

افسار روحت بامنه

I will never let go completely

من نمیزارم که کاملن بری

One day your hands will be

Strong enough to hold me

یه روز دستات برای نگه داشتن من قدرت کافی رو پیدا میکنه

I might not be there for all your battles

من شاید نباید برای همه ی چالش هات اینجا باشم

But you’ll win them eventually.

اما تو درنهایت بر اونا پیروز میشی

I pray that I’m giving you all that matters,

من دعا میکنم که (بتونم) همه چیز رو بهت بدم

And one day you’ll say to me,

و یه روز تو به من میگی که

“I love my life

زندگیمو دوست دارم

I am powerful, I am beautiful, I am free

من قوی ام،من زیبام،من آزادم

I love my life,

زندگیمو دوست دارم

I am wonderful, I am magical, I am me,

من شگفت انگیزم،من جادویی ام،من خودمم

I love my life.”

زندگیمو دوست دارم

I am not my mistakes,

ن مشکل خودم نیستم

But God knows, I’ve made a few.

اما خدا میدونه ک چنتا رو بووجود اوردم

I started to question the angels,

من شروع به پرسش از فرشته ها میکنم

And the answer they gave was you.

و جوابی که اونا میدادن تو بودی

I cannot promise there won’t be sadness,

من نمیتونم اینجا قول بدم که ناراحت نمیشم

I wish I could take it from you.

امیدوارم که بتونم اینو بهت بدم

But you’ll find the courage to face the madness,

اما تو جسارت مقابله با دیوونگی ها رو پیدا میکنی

And sing it because it’s true.

و بر روی اونا اثر میزاری چونکه این درسته

I love my life

I am powerful, I am beautiful, I am free

I love my life,

I am wonderful, I am magical, I am me,

I love my life.

Find the others with hearts like yours

افراد دیگه ای رو پیدا کردن ک قلبشون مثل توعه

Run far, run free, I’m with you.

دور میشی،آزاد میشی،من باهاتم

I love my life

I am powerful, I am beautiful, I am free

I love my life,

I am wonderful, I am magical, I am me,

I love my life.

I am powerful, I am beautiful, I am free

I love my life,

I am wonderful, I am magical, I am me,

I love my life,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *